Kallelse till årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i Kävlinge Scoutkår till årsmöte söndagen den 11:e mars kl 10.00 i scoutstugan.

 

Föredragningslistan finns bifogad.