Ledare och funktionärer

Spårare

Niklas Persson
Katarina Person
Lennie Falk
Marcus Rudblom
Philip Blomgren

Upptäckarna

Jacob Dahlberg
Hanna Sällström
Martin Kronvall

Äventyrarna

David Mechler
Henrik Ekbladh

Utmanarna

Torbjörn Pålsson
Joakim Magnusson

Styrelse och kårledning

Henrik Ekbladh, Ordförande
Marie Boll, Vice Ordförande
Cecilia Jansson, Kassör
Christian Gustavsson, Sekreterare
Angelica Deguelle, Ledamot
Hanna Sällström, Kårledare
Joakim Magnusson, Kårledare

Övriga

Ola Andersson, Stugfogde
Mirtha Grande, Uthyrningsansvarig