Alla har rätt till en meningsfull fritid oavsett ekonomiska förutsättningar! Scouternas stödfond kan bidra med pengar till scouter mellan 8 och 25 år, som har ekonomiska hinder för att delta fullt ut i scoutverksamheten. Det kan till exempel handla om att täcka medlemsavgiften, deltagaravgifter till hajker och läger eller bidrag för att köpa utrustning. Syftet är att fler ska kunna gå med i Scouterna och att fler ska kunna delta i scoutaktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på.

Tack vare bland annat generösa bidrag från Timmermansorden och gåvor från andra givare finns det gott om pengar i fonden. Så tipsa gärna scouter och föräldrar om att de kan söka bidrag från Scouternas stödfond för deltagande i Scouternas verksamhet! Även du som är scoutledare kan skicka in ansökan.

Ansökningar till Scouternas Stödfond tas emot löpande.

Läs mer och ansök här