Covid-19 – uppdatering

29 oktober, 2020 av David Mechler

Covid-19 har påverkat oss alla och vi befinner oss numera i en vardag som ingen av oss känner igen sedan tidigare.

När pandemin bröt ut tog våra duktiga ledare snabbt initiativet och såg till att våra möten hölls utomhus samt att vi inte hade några större träffar utan höll vårt antal under de rekommenderade gränserna. Medan andra föreningar ställde in så ställde vi om och har kunnat bibehålla vår verksamhet tillsammans med våra fantastiska scouter. Under den senaste terminen har samtliga scouter hjälpt till med vårt bygge av olika väderskydd runt om vår scoutstuga för att på så sätt kunna fortsätta utomhus oavsett väder.

Vi följer myndigheternas råd och gör anpassningar efterhand som de uppdateras. De senaste riktlinjerna, som kom härom dagen, säger dock att de scouter som är födda före 2005 inte bör ha sina möten fysiskt. Därför ställer vi om till att hålla de kommande tre mötena digitalt istället (sedan får vi se vad som händer med rekommendationerna). Detta gäller alltså bara för våra äldsta scouter som går i Utmanarna (dessa scouter kommer få mer info från sina ledare). Övriga avdelningar fortsätter utomhus som tidigare. Kom ihåg att du endast kan gå på scoutmöte om du är helt symptomfri!

Vi i styrelsen vill framföra ett stort tack till våra föräldrar, scouter och ledarna som alla ser till att vår verksamhet kan fortsätta.

Var redo!
Jan-Peter Göransson (Ordförande Kävlinge scoutkår Knopen)