Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger, hajker eller speciella utflykter tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 535 kronor/termin (då ingår 125 kr till Scouternas riksorganisation och Södra Skånes Scoutdistrikt). För ledare är avgiften 125 kronor/termin.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.