Här presenteras våra ledare och funktionärer

 

Funktionärer

Joakim Carlström

Materialansvarig

Mirtha Grande

Uthyrningsansvarig

Ola Andersson

Stugfogde

Torbjörn Pålsson

Biträdande materialansvarig och fixare

Ledare på avdelningen Äventyrare

David Mechler

Ledare, webbansvarig

Henrik Ekbladh

Ordförande, ledare

Martin Kronvall

Ledare

Ledare på avdelningen Spårare

Thomas Zarnhall

Ledare

Ledare på avdelningen Upptäckare

Hanna Sällström

Ledare

Jacob Dahlberg

Ledare

Ledare på avdelningen Utmanare

Henrik Ekbladh

Ordförande, ledare

Styrelse

Angeliga Deguelle

Kassör

Henrik Ekbladh

Ordförande, ledare

Marie Boll

Vice Ordförande

Steffanie Deguelle

Sekreterare, medlemsregistrerare