Detta är Kävlinge Scoutkår

Vi finns på Fabriksgatan i Kävlinge, där vi har egna lokaler som finns bara ett stenkast från Kävlingeån. I dag är vi cirka 80 medlemmar, varav cirka 20 är ledare och funktionärer. Alla ledare, funktionärer och styrelsemedlemmar jobbar helt ideellt utan någon ekonomisk ersättning. Vi bedriver scouting 2-4 kvällar i veckan på scoutgården. Avdelningarna består av ca 6-25 barn eller ungdomar och ledare.

Scouting; Det finns två delar som behövs för att förklara scouting. Dels vad man gör och dels varför man gör det. Om vi börjar med vad så är några exempel att paddla kanot, laga mat över öppen eld, lära sig om sjukvård, orientering och om samspelet mellan naturen och människan. De yngsta scouterna är 6-7 år och de äldsta som inte är ledare är ca 18 år, så naturligtvis finns det en stor spännvidd. Allt från att bygga en koja av pinnar till att åka på hajker med ungdomar från hela Skåne förekommer.

All vår verksamhet bygger på att barn och ungdomar ska lära sig att samarbeta i patruller där man tar ansvar för sig själv och varandra. Spårarscouterna som använder en karta för första gången kanske får gömma något som en annan patrull skall hitta. Upptäckarscouter och Äventyrarescouter kanske tävlar mellan patrullerna i en poängjakt där det gäller att prioritera och fördela sin tid mellan olika uppdrag. Utmanar och Roverscouterna kanske på egen hand planerar och handlar till en tredagars hajk, eller hjälper till att ordna läger för hela kåren.

I slutändan är tanken att allt detta gör en bra på att samarbeta, säker i sig själv och att man visar respekt för både människor och natur. Men till vardags tänker man kanske mer på hur kul man har tillsammans med scout- och ledarkompisarna eller på den senaste utmaningen som man klarade av. ”If it isn’t fun – it isn’t scouting”, lär scoutings grundare Robert Baden-Powell ha sagt.

Vad händer i kåren?

Ett viktigt motto inom scouting är att vi lär oss genom att göra – ”Learning by doing”. Det innebär att vi är ute och gör saker praktiskt och har kul samtidigt som nya saker lärs in och samarbetet övas, ibland utan att man inser det själv. Varje avdelning genomför förutom avdelningsmöten också 1 helgövernattning(hajk) per termin.

Varje år genomför Kävlinge Scoutkår dessutom valborgsmässobålet på Måsängen. För medlemmar anordnas vårläger/Kompisläger och höstläger/Stugläger varje år.

Om du eller någon i din familj vill delta i vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss.

Du kan antingen läsa mer om att bli scout på vår hemsida, på scout.se eller helt enkelt kontakta vår kårordförande.