Vår organisation

I vår scoutkår finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 5 avdelningar fördelade på 1 spårar-, 1 upptäckar-, 1 äventyrar-, 1 rover- och  1 utmanaravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning har verksamhet veckovis eller varannan vecka.

Kåren har en vald styrelse som träffas med regelbundenhet. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugansvarig sköter om vår stuga och mindre reparationer. En-två gånger om året träffas vi en halvdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan (fixardag). En förteckning över oss engagerade finns här.